Inscripció com a sòcia / soci de l’AMPA CEIP Manuel González Martí curs 21/22

El període ordinari d’inscripció a l’AMPA i de assegurança escolar ha acabat.

Per a altes noves i assegurances fora de termini contacteu amb nosaltres :

contacte@ampabenifaraig.es